Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for å snu trenden med at antallet yngre funksjonshemmede som bor på sykehjem og institusjoner forbeholdt de eldste stiger

Datert: 13.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Stikk i strid med politiske retningslinjer får vi nå tall som viser at antallet yngre funksjonshemmede som bor på sykehjem og institusjoner forbeholdt de eldste stiger. 166 personer under 50 år opplever dette, en økning på 29 fra 2010.

Hva vil regjeringen gjøre for å snu denne trenden?


Les hele debatten