Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justisministeren

Om hvilken strategi statsråden har for å få gjennomført lovpålagt opplæring av alle deltidsmannskaper og heltidspersonell i brannvesenet

Datert: 19.10.2011
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 26.10.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Det er i dag et etterslep for å få gjennomført lovpålagt opplæring innenfor brannvesenet, med bakgrunn i at både deltidsmannskap og heltidspersonell ikke har fått nødvendig opplæring.

Hvilken strategi har statsråden for at alle deltidsmannskaper og heltidspersonell i brannvesenet skal få gjennomført sin lovpålagte opplæring?


Les hele debatten