Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om å sørge for at nye søkere om søndagsåpne butikker ikke forskjellsbehandles innen samme kommune, med henvisning til at Fylkesmannen i Østfold overprøver lovlig fattede demokratiske vedtak

Datert: 20.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Etter en kort opptelling har 12 av 18 kommuner i Østfold søndagsåpne butikker. Totalt 18 butikker er søndagsåpne. Nye søkere om søndagsåpne butikker forskjellsbehandles innen samme kommune. Ikke fordi kommunen sier nei, men fordi Fylkesmannen overprøver lovlig fattede demokratiske vedtak.

Når vil statsråden sørge for at næringsdrivende butikkdrivere ikke forskjellsbehandles og får samme mulighet som andre - særlig i sommerhalvåret?


Les hele debatten