Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hva som er problemet med å lage et tilpasset vitnemål for TAF-ordningen, der elever kan kombinere yrkesfagopplæring og fag som gir studiekompetanse, og hvorvidt statsråden i realiteten stiller seg bak en nedleggelse av ordningen

Datert: 20.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Tekniske og allmenne fag-ordningen (TAF) har vist seg som en meget vellykket ordning der elever kan kombinere yrkesfagopplæring og fag som gir studiekompetanse. Det er nå blitt kjent at Utdanningsdirektoratet vil endre ordningen slik at den blir mer lik dagens lærlingeordning. Endringene begrunnes i at vitnemål fra videregående opplæring ikke gir rom for å dokumentere elevens fulle kompetanse.

Hva er problemet med å lage et tilpasset vitnemål for TAF, og stiller statsråden seg bak den igangsatte, i realiteten, nedleggelsen av TAF-ordningen?


Les hele debatten