Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor statsråden ikke legger til rette for nydyrking av områder med god jord, som f.eks. i Hedmark fylke

Datert: 20.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det snakkes så mye om nedbygging av dyrket areal, men svært lite om nydyrking. Norge har store områder med god jord som med fordel kunne vært dyrket opp som for eksempel i Hedmark fylke.

Hvorfor legger ikke statsråden til rette for dette?


Les hele debatten