Spørretimespørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt det er rett at far til et barn må betale mer i bidrag når ekspartner som har stiftet ny familie velger å ta mer utdanning eller tar ut forlenget fødselspermisjon

Datert: 21.10.2011
Besvart: 09.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Undertegnede er blitt gjort kjent med at mange menn må betale mer i bidrag når ekspartner som har stiftet ny familie, velger å ta mer utdanning eller tar ut forlenget fødselspermisjon.

Mener statsråden det er rett at far til et barn rammes av valgene hans ekspartner tar når hun får nytt barn med ny partner?


Les hele debatten