Spørretimespørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Om å se på muligheten for læreplass og utveksling også i fagutdanningen, med henvisning til at teoristerke elever i større grad velger studiespesialiserende utdanningsprogram

Datert: 21.10.2011
Besvart: 09.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Norge er avhengig av mange og gode nok yrkesarbeidere. Noe av utfordringene i dag er at teoristerke elever i større grad velger studiespesialiserende utdanningsprogram. Årsaker som nevnes er blant annet mulighet til studieår i utlandet og mangel på læreplasser. Det arbeides nå med ny samfunnskontrakt, og i den forbindelse mener jeg det kunne vært formålstjenlig å se på muligheten for læreplass og utveksling også i fagutdanningen.

Ser statsråden dette som en mulighet?


Les hele debatten