Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om når regjeringen har tenkt å iverksette tiltak for å bekjempe voldtekt, som bedre bruk av DNA-analyser og tiltak overfor asylsøkere, slik at kvinner kan føle større trygghet på gatene

Datert: 26.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): På NRKs nettsider kan vi lese i dag om at Oslo er voldtektshovedstaden i Skandinavia. Det er i grunnen ikke en statistikk det er særlig ønskelig å toppe. Vi er kommet i en situasjon hvor stadig flere kvinner føler betydelig utrygghet. Mange melder om at de ikke lenger ønsker å gå alene etter mørkets frembrudd. Det er en fallitterklæring for et samfunn som har fokus på likestilling. Det er en fallitterklæring for et samfunn som ønsker å ha fokus på trygghet, når vi nå ser en bølge av overfallsvoldtekter inn over særlig hovedstaden.

Det har vært mye fokus på tiltak for å bekjempe voldtekt. Men det er veldig vanskelig å se at Regjeringen faktisk har fulgt dette opp. Jeg registrerer også at justisminister Storberget i grunnen fnyser av alle som nå har deltatt i denne debatten de siste par dagene og pekt på utfordringer, pekt på manglende oppfølging. Da synes jeg det er på sin plass å utfordre statsministeren på dette – rett og slett fordi når så mange kvinner uttrykker betydelig grad av utrygghet, er det politikernes ansvar å bidra til at den tryggheten kommer tilbake. Da handler det om å iverksette tiltak, det handler om mer synlig politi – selvsagt, det handler om bedre bruk av DNA-analyser for raskere å kunne finne fram til gjerningsmenn. Det handler selvfølgelig også om det faktum at det dessverre er asylsøkere som er overrepresentert på denne statistikken. Da må man også sette inn tiltak mot denne gruppen.

Mitt spørsmål er: Når har Regjeringen tenkt å iverksette disse tiltakene, slik at kvinner kan føle større trygghet på gatene i hovedstaden og i resten av landet?


Les hele debatten