Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren kan love at klimameldinga kommer når miljøvernministeren lovet, i januar 2012

Datert: 26.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Klima var ikke et stort tema i valgkampen. Vi kan si det sånn at den eneste gangen vi hørte diskusjon om klimapolitikken, var det mellom statsråd Borten Moe og statsråd Solheim. Jeg bekymrer meg jo kanskje litt for at statsministeren var på Borten Mos parti i den diskusjonen som egentlig var. Men så har vi også fått beskjed av miljøvernministeren at på grunn av de grusomme handlingene den 22. juli har vi fått utsatt klimameldinga. I en radiodebatt med meg sa miljøvernministeren at den kom i januar 2012.

Mitt spørsmål er: Kan statsministeren love meg at en melding som haster så mye som klimameldinga faktisk gjør, kommer sånn som miljøvernministeren lovet – i januar 2012?


Les hele debatten