Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Datert: 27.10.2011
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Skatteinntektene overgår nok en gang skatteanslagene kraftig. Under regjeringen Stoltenberg er skatteanslaget underestimert hvert år, totalt med ca. 70 mrd. kr i perioden 2005-2010. Trenden ser ut til å fortsette i 2012. Dette er isolert sett gledelig, men det er svært betenkelig om skatteanslag og prognoser som legges til grunn i budsjettene er så lite treffsikre som en nå kan få inntrykk av.

Er statsråden bekymret for lite treffsikre modeller når det gjelder skatteinngang?


Les hele debatten