Spørretimespørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om at Aker Seafoods ASA har varslet ny eiermodell for Norway Seafoods AS, og hvorvidt det vil stilles krav slik at restruktureringen ikke svekker trålernes leveringsforpliktelser

Datert: 28.10.2011
Besvart: 09.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Aker Seafood ASA har varslet ny eiermodell for Norway Seafood AS. Ved forrige omstrukturering vektla statsråden at felles eierskap for landanlegg og trålrettighetene, samt at restruktureringen ikke svekket trålernes leveringsforpliktelser, ville være en betingelse for godkjennelse.

Er dette et krav som ennå stilles?


Les hele debatten