Spørretimespørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til justisministeren

Om hva som gjøres for å sikre at langt flere overgripere blir pågrepet og dømt, samt sørge for at voldtektsofre får en tilfredsstillende oppfølging

Datert: 01.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Oslo og Norge er rammet av en voldtektsbølge. Statsråden har med rette tidligere omtalt dette som nestendrap. Situasjonen for de som blir utsatt for slike grusomme handlinger, er dessverre langt fra god nok. De må blant annet betale for psykologtimer selv, samt ofte leve med frykten i forhold til at overgripere ikke blir dømt og straffet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at langt flere overgripere blir pågrepet og dømt, samt sørge for at ofrene får en tilfredsstillende oppfølging?


Les hele debatten