Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Om å vurdere en økning av konsesjonsgrensen for kyllingproduksjon, med henvisning til at dette ville gitt produsentene forbedret lønnsomhet og at det er sterk etterspørsel etter kylling i markedet

Datert: 01.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Landbruksnæringen etterspør hele tiden tiltak for forbedret lønnsomhet. En økning av konsesjonsgrensen for kyllingproduksjon fra 125 000 til 135 000 ville gitt produsentene en forbedret og mer effektiv utnyttelse av investeringer og sterkt forbedret lønnsomhet. Samtidig vet en det er sterk etterspørsel etter og nærmest mangel på kylling enkelte steder i markedet.

Hvorfor vurderer ikke statsråden i en slik situasjon en økning av konsesjonsgrensen?


Les hele debatten