Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til justisministeren

Om hvorfor man ikke velger å konvertere enkelte stillinger i politiet til sivile stillinger, for å frigjøre ressurser med rett kompetanse til synlig politiarbeid for å gjøre samfunnet vårt tryggere

Datert: 02.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Forsvaret valgte man for flere år siden å konvertere befalsstillinger til sivile stillinger fordi det ikke var nødvendig med militær yrkesfaglig bakgrunn for å løse disse oppgavene, eksempler er innenfor personal, materiell og IT.

Hvorfor velger ikke statsråden å organisere politietaten på samme måte, for å frigjøre ressurser med rett kompetanse til synlig politiarbeid for å gjøre samfunnet vårt tryggere?


Les hele debatten