Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om at det er svært få operative politibåter på kyststrekningen Bergen til Trondheim til tross for flere ulykker og økende trafikk, og hvorvidt statsråden vil foreta seg noe i saken

Datert: 02.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har ved flere anledninger påpekt det faktum at det er svært få operative politibåter på kyststrekningen Bergen til Trondheim. Dette er en situasjon som det kan virke som om man fra statsrådens, og ikke minst fra Politidirektoratets side, ikke prioriterer til tross for flere ulykker og ikke minst en økende trafikk.

Kan statsråden redegjøre for hvor mange operative politibåter det fins på denne strekningen, er statsråden fornøyd med dette, og hvis ikke, vil statsråden foreta seg noe i saken?


Les hele debatten