Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Om hvordan innbyggerne kan sikres uten politidekning, med henvisning til at ressursmangelen i Haugaland-Sunnhordland politidistrikt bl.a. førte til at flere lensmannskontorer tok sommerferie i inntil 8 uker

Datert: 02.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Haugaland-Sunnhordland er ett av politidistriktene med lavest politidekning, med kun 1,05 politistilling pr. 1 000 innbyggere. Dette er nesten halvparten av justisministerens mål om 2 polititjenestemenn pr. 1 000 innbyggere. I sommer førte ressursmangelen blant annet til at flere lensmannskontorer tok sommerferie i inntil 8 uker.

Har statsråden fått de kriminelle til å ta ut ferie på samme tid, eller vil han på annen måte sikre innbyggerne trygghet uten politidekning?


Les hele debatten