Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justisministeren

Om bølgen av overfallsvoldtekter i Oslo, og hvordan statsråden vil legge til rette for mer forebyggende holdningsskapende arbeid bl.a. i skole og blant våre nye landsmenn

Datert: 03.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I disse dager opplever jenter og kvinner i Oslo en overfallsbølge av voldtekt. Den dagsaktuelle situasjonen krever et bredt spekter av tiltak for å gjøre alle deler av byen trygg igjen. På lengre sikt vet vi at det langsiktige forebyggende arbeidet er svært viktig.

Hvordan vil statsråden legge til rette for mer forebyggende holdningsskapende arbeid blant annet i skole og blant våre nye landsmenn, slik at vi når en nullvisjon mot voldtekt?


Les hele debatten