Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden vil vurdere utvidet egenbetaling i Oslofjordtunnelen, samt se dette i sammenheng med bl.a. oppgradering av tilførselsveiene riksvei 23 og Røykenveien

Datert: 03.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Oslofjordtunnelen er underdimensjonert for dagens trafikk. Om 2 år opphører brukerbetalingen, og det må forventes ytterligere økning. Samtidig er det tilhørende veisystemet i Oslofjordforbindelsen, spesielt på vestsiden, ikke godt nok utbygd. Belastningen på veisystemet i vestregionen vil øke ytterligere dersom tunnelen stenges for kjøretøy over 7,5 tonn.

Vil statsråden vurdere utvidet egenbetaling i Oslofjordtunnelen, samt se dette i sammenheng med bl.a. oppgradering av tilførselsveiene riksvei 23 og Røykenveien?


Les hele debatten