Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden kan vise til en helhetlig strategi for landets langsiktige veiplanlegging, med henvisning til at vi er nødt til å stenge en sentral transportåre som Oslofjordtunnelen

Datert: 03.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det er en fallitterklæring for landets langsiktige veiplanlegging at vi er nødt til å stenge en sentral transportåre som Oslofjordtunnelen. Næringslivet påføres ekstrakostnader, trafikksikkerheten på omkjøringsveiene rundt Oslofjorden blir betydelig forverret og miljøbelastningen øker fordi regjeringen ikke har en langsiktighet i sin politikk. Vi har mange tunneler i dette landet, og flere av dem er undersjøiske.

Kan statsråden vise til en helhetlig strategi i denne sammenheng?


Les hele debatten