Spørretimespørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til å forbedre modellen for beregning av trafikkvekst, med bakgrunn i at man historisk kan se at prognosen er underestimert i planleggingsfasen av nye veitraseer eller oppgradering av veistrekninger

Datert: 03.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): I planleggingsfasen av nye veitraseer eller oppgradering av etablerte veistrekninger, legges det til grunn en gitt prognose for trafikkvekst. Historisk ser man at prognosen er underestimert i forhold til faktisk vekst, både på kort og lang sikt.

Vil statsråden ta initiativ til å forbedre modellen for beregning av trafikkvekst?


Les hele debatten