Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om hvilke vurderinger regjeringen gjør rundt EUs økonomiske situasjon og norsk industris konkurranseevne, som har blitt svekket som følge av mange særnorske, politiske vedtak om klimakrav og -avgifter

Datert: 03.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Finansministeren har uttrykt bekymring over EUs økonomiske situasjon. Den bekymringen deler undertegnede. Om Norge sier statsråden 3. november: "Det er først og fremst den konkurranseutsatte industrien som får lide under redusert vekst og investeringslyst i Europa." I et dårlig globalt marked overlever de bedrifter med best marginer og omstillingsevne. Norsk industri har fått svekket konkurranseevne som følge av mange særnorske, politiske vedtak om klimakrav og -avgifter.

Hvilke vurderinger gjør regjeringen rundt dette?


Les hele debatten