Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Om å redegjøre for CargoNets salg av lokomotiver til utlandet, da salget betyr at norske godstogselskap har gått glipp av en mulighet til å oppgradere til en mer miljøvennlig og moderne trekkraft

Datert: 03.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Det er fremkommet at togselskapet CargoNet, et heleiet datterselskap av NSB, skal selge 5-10 lokomotiver av typen Di 8. Salget av disse lokomotivene til utlandet betyr at norske godstogselskap har gått glipp av en mulighet til å oppgradere til en mer miljøvennlig og moderne trekkraft.

Kan statsråden redegjøre nærmere for salget av disse lokomotivene, og spesielt belyse de forretningsmessige vurderingene bak beslutningen om å selge til utlandet?


Les hele debatten