Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvorvidt man nå kan avklare hvilke antiterrortiltak som er gjennomført og hva som må gjøres for å få gjennomført eventuelle gjenstående tiltak

Datert: 09.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Jeg vil gjerne stille et spørsmål til fornyings- og administrasjonsministeren.

Denne uken ble det avslørt i Dagsavisen at Politidirektoratet i 2004 laget en risikoanalyse i forhold til antiterrorbekjempelse. Det gjenstår fortsatt å avklare mange spørsmål – hva som er gjennomført, og hva som ikke er gjennomført av disse 197 forslagene når det gjelder antiterrortiltak.

Mitt første spørsmål til ministeren er: Kan ministeren avkrefte eller bekrefte hvorvidt rapporten, eller deler av rapporten, er blitt meddelt Stortinget på noen måte?

Og så: Det framgår av Dagsavisen at så å si alle «tiltak var gjennomført før 22. juli i år». Vi skjønner alle at ministeren ikke kan avsløre hvilke tiltak man snakker om i detalj med hensyn til å bekjempe terror. Men det er interessant for Stortinget å vite om alle tiltakene er gjennomførte, og hvorvidt det gjenstår et eller flere tiltak, foruten stenging av Grubbegata. Det er også viktig å få innsyn i hvorvidt de tiltakene som eventuelt ikke er gjennomførte, er hindret av økonomi, eller av eventuelle andre strukturtiltak.

Derfor er mitt spørsmål til ministeren: Kan man nå avklare i mye større grad for å slippe ytterligere spekulasjoner utover det som står i Dagsavisen denne uken? Jeg har registrert at ministeren har lovet å komme og orientere den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget. Det er veldig bra, men jeg tror det er viktig at vi også på et tidlig tidspunkt nå avklarer hvorvidt det gjenstår tiltak – ikke hva de består i, men hva som eventuelt må gjøres for å få gjennomført eventuelle gjenstående tiltak.


Les hele debatten