Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om når LO, NHO og regjeringen skal inngå den mye omtalte samfunnskontrakten som skal sørge for at flere elever får tilbud om læreplass

Datert: 09.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren: I snart tre år har det vært snakk om at LO, NHO og regjeringen skal inngå en forpliktende samfunnskontrakt som skal sørge for at flere elever får tilbud om læreplass.

I 2008 kom Karlsen-utvalgets utredning Fagopplæring for framtida. I 2009 la regjeringen fram Utdanningslinja. Vinteren 2010 konkluderte Stortinget. 2011 er snart slutt og fortsatt har ikke regjeringen fått på plass en ordning som sikrer opplæring fram til fagbrev for elever som velger yrkesfag. Det haster når ca. 50 pst. av elevene som velger yrkesfag, og som ikke får læreplass, faller fra utdanningen.

Yrkesfagelever uten lærlingplass blir i dag ofte tilbudt et krevende teoriår som kan gi studiekompetanse. Dette er en frafallsfelle. Når samfunnet trenger kompetente fagarbeidere, er det et blindspor å sluse yrkesfagelever inn på studiespesialisering når elvene ikke selv ønsker det.

I et svar til Stortinget i juni 2010 skriver kunnskapsministeren:

«Jeg legger opp til å snarlig invitere alle hovedsammenslutningene i arbeidslivet til et samarbeid.»

Hun fortsetter:

«Det vil bli arbeidet med (…) sikte på å ferdigstille en kontrakt innen 15. oktober.»

Snart halvannet år senere har regjeringen ennå ikke kommet i mål med den mye omtalte samfunnskontrakten. Jeg hører nå at det er innkalt til et såkalt gjenopptagelsesmøte, og at man skal starte opp arbeidet på nytt 29. november. Situasjonen er helt uholdbar for alle de elevene dette gjelder. Hvordan vil kunnskapsministeren forklare Stortinget at regjeringen har gitt det viktige arbeidet med samfunnskontrakten så lav prioritet, når konsekvensen er at stadig nye elever blir stående uten læreplass?


Les hele debatten