Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til sosialministeren

Om at en kvinne fra Torsken så seg nødt til å søke advokatbistand for å få svar på anke på avslag om attføringstrygd

Datert: 09.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Fra media er det kjent hvordan en kvinne fra Torsken i Troms etter flere års kamp mot leger og trygdekontor er blitt et offer i det offentlige systemet. Kvinnen så seg blant annet nødt til å søke advokatbistand for å få svar på sin anke på avslag om attføringstrygd.

Hvis de opplysninger jeg har fått er korrekte tillater jeg meg å spørre hva sosialministeren kan gjøre for at denne kvinnen, og andre i lignende situasjoner, får den nødvendige hjelp og støtte fra det offentlige?"


Les hele debatten