Spørretimespørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det er fornuftig å nekte Statoil å bruke egen gass til å drifte anlegget på Snøhvit/Melkøya, med henvisning til at Klima- og forurensningsdirektoratet anbefaler elektrisk kraft fra nettet

Datert: 03.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Klima- og forurensningsdirektoratet anbefaler i et brev til departementet at når Statoil skal utvide sitt anlegg på Snøhvit/Melkøya, bør anlegget drives med elektrisk kraft fra nettet og ikke elkraft fra eget gasskraftverk. Dette vil være svært kostbart. Melkøya er et moderne produksjonsanlegg for naturgasseksport. Gasskraftverket leverer i sannhet kortreist kraft, men blir offer for en navlebeskuende klimapolitikk.

Mener statsråden det er fornuftig å nekte Melkøya å bruke egen gass til å drifte anlegget?


Les hele debatten