Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om når statsråden vil innfri løftet om at det maksimalt skal gå 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter

Datert: 10.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I juni 2011 sa statsministeren følgende: "Vi setter nå krav til at det skal gå maksimalt 20 virkedager fra sykehuset mottar henvisningen til nødvendig utredning er fullført og første behandling starter." "Vi har satt garanti på et forløp på 20 dager så ønsker vi at det skal skje," sa helseministeren 5. september. "Jeg var tydelig på at det ikke var en garanti, men en målsetting," sa statsministeren 8. november. Garanti eller mål, TV2 har nylig vist at dette ikke er realitet. Statsministeren viste til statsbudsjettet overfor TV2.

Når vil løftet innfris?


Les hele debatten