Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til justisministeren

Om å endre tildelingsbrøken, slik at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt kan få tilført stillinger minimum i tråd med gjennomsnittet for politidistriktene

Datert: 14.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har gjennom lang tid hatt blant landets dårligste politidekning, med et tall på under 1,1 stillinger per 1 000 innbyggere. Dette går ut over tryggheten til innbyggerne i hele politidistriktet og reduserer politiets muligheter til å gjøre den jobben de skal for samfunnet.

Vil statsråden endre tildelingsbrøken, slik at politidistriktet kan få tilført stillinger minimum i tråd med gjennomsnittet for politidistriktene?


Les hele debatten