Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er slik at regjeringen vil fremme et forslag om skjenkestopp kl. 02, som vil ha positive virkninger for mange byer

Datert: 16.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det går nok til helseministeren dette spørsmålet også, selv om jeg skjønner det sitter langt inne å få ordet «garanti» brukt etter valget.

Jeg vet ikke om statsråden husker at hun var her for ca. ett år siden og svarte på spørsmål fra undertegnede, da mange representanter i denne sal, daværende justisminister og Jan Bøhler og andre hadde annonsert at nå var det klart for skjenkestopp kl. 02 om natta. Helseministeren kunne avlyse det forslaget i spontantspørretimen for ett år siden.

Nå er det mange gode krefter som er ute og sier at nå kommer forslaget fra regjeringen: Senterpartiets parlamentariske leder, og jeg vil ikke bli veldig overrasket hvis nåværende stortingsrepresentant Storberget er en av dem som kunne tenke seg at dette forslaget kom. Fra Kristelig Folkepartis side foreslo vi dette allerede i forrige stortingsperiode og har for så vidt gjentatt det i denne perioden.

VG kunne meddele i går at de har grunn til å tro – og de har jo ofte grunn til å tro mye som kan vise seg å stemme – at Jens vil stenge skjenkekranen kl. 02. Mitt spørsmål går da naturligvis til den ansvarlige statsråd, hvis departement var helt taust i går og ikke ville kommentere fremdriften – eller «fremgangen», som det sto i VG: Er det nå slik at regjeringen vil fremme et forslag om skjenkestopp kl. 02, som vil ha mange positive virkninger for mange byer, og når vil Stortinget få seg det forelagt?


Les hele debatten