Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren vil endre på måten vi investerer i infrastruktur og bygge for framtiden, med bakgrunn i Verdensbankens anbefaling

Datert: 16.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Nylig møtte finanskomiteen representanter fra Verdensbanken. I dagens vanskelige situasjon var den beste anbefalingen Verdensbanken kunne gi til nasjonene, at en skal investere i infrastruktur. Investering i infrastruktur mente Verdensbanken var å investere i framtiden, det var et gode som kom alle til gode, og det var en investering i framtidig verdiskaping.

Norge har et dokumentert vedlikeholdsetterslep på vår infrastruktur. Det er et stort etterslep, og det er til dels stigende. Nylig var Senterpartiets leder, som også sitter i regjering, ute og var frustrert. Hun har vært samferdselsminister og vet hvor skoen trykker, vet hvor behovet er og hvilke muligheter som finnes, men får ikke oppfylt sine våte drømmer på grunn av en handlingsregel som setter begrensninger. Vi har et overskudd på statsbudsjettet som er på 345 mrd. kr, men handlingsregelen tvinger oss til å investere de pengene i utlandet, i frykt for at investerer du mer i Norge, skaper det press i økonomien. Samtidig opplever vi at for bare en uke siden oppjusterte oljeindustrien sine anslag for investeringer på norsk sokkel med 5 mrd. kr, uten at det medførte at regjeringen gikk ut og sa at da må regjeringen kutte på budsjettet sitt for innenlands investeringer. Oljeindustrien skal neste år investere for 174,7 mrd. kr. I tillegg kommer driftskostnader på 58 mrd. kr. Dette er øyensynlig ikke til særlig bekymring for finansministeren. Men da finansministeren var en vanlig mann, og hadde jobb som fylkesmann, skrev han en kronikk i Aftenposten om at vi må endre på måten vi investerer i infrastruktur, for vi klarer ikke å ivareta behovet som er der, og vi må endre på regelverket rundt det.

Vil finansministeren ta av seg sin designerhatt, som han bruker når budsjettet framlegges, opptre som en vanlig mann og sørge for at vi kan investere litt mer i nasjonen Norge og bygge for framtiden?


Les hele debatten