Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden følger med på kvalitetsutviklingen ved sykehusene i Helse Vest, med henvisning til ventetidsøkning og uforsvarlig pasientoppfølging

Datert: 17.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det har i den senere tid vært stor fokus på den kaoslignende nedbygging av forsvarlig kvalitet i sykehustilbudet som omorganisering innenfor Oslo universitetssykehus fører til; spesielt økning i ventetid før behandling gis for grupper med livstruende og alvorlig sykdom. Men som reportasjer i TV2 har vist frem, er det også uakseptabel og uforsvarlig pasientoppfølging og ventetidsutvikling for pasientgrupper ved sykehus andre steder i landet.

Hvordan følger departementet og statsråden med på kvalitetsutviklingen ved sykehusene i Helse Vest?


Les hele debatten