Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden deler Direktoratet for naturforvaltnings syn på at all fremtidig oppdrett i Finnmark må foregå i lukkede anlegg for å sikre villaksen

Datert: 22.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i FiskeribladetFiskaren av 14. november 2011 konkluderer Direktoratet for naturforvaltning og Sametinget i en rapport med at all fremtidig oppdrett i Finnmark må foregå i lukkede anlegg for å sikre villaksen. Det er grunn til også å merke seg at statens representant i fylket (fylkesmannen) også stiller seg bak uttalelsen. Dette stiller regjeringens argumentasjon om utvidelse av maksimal tillatt biomasse innen oppdrettsnæringen i Finnmark og Troms i et underlig lys.

Deler statsråden direktoratets syn?


Les hele debatten