Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva som gjøres for å få fortgang i arbeidet med enklere regelverk og samarbeid med Nav, med bakgrunn i at flere opplever tilfeldig saksbehandling og at fedre har blitt fratatt fedrekvoten

Datert: 22.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Nav fortsetter sin praksis med å frata fedre fedrekvoten, og flere opplever tilfeldig saksbehandling fordi statsråden ikke har laget et enklere regelverk slik foreldre og Nav har tatt til orde for. Det samme gjelder de familier som i dag blir dømt til å betale livsopphold til myndige barn som frivillig flytter ut. Her har statsråden lovet endringer i regelverket.

Er det riktig at statsråden er en sinke for enklere regelverk knyttet til hans departements samarbeid med Nav, og hva gjøres for å få fortgang i dette arbeidet?


Les hele debatten