Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at både offentlige og private skogeiere på en frivillig måte vil øke sin virksomhet i skogen

Datert: 17.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Sammenlignet med våre naboland er aktiviteten i våre skoger for lav når det gjelder skogskjøtsel, investeringslyst og aktivitet generelt.

Hva vil statsråden gjøre for at både offentlige og private skogeiere på en frivillig måte vil øke sin virksomhet i skogen?


Les hele debatten