Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Om situasjonen i Egypt og hva Norge og andre land kan gjøre for å avhjelpe, med bakgrunn i at volden tiltar og menneskerettighetssituasjonen er verre enn under Mubaraks regime

Datert: 23.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Vi ser at situasjon i Egypt er dramatisk. Volden tiltar og har tiltatt dramatisk over helgen. Flere titalls demonstranter er drept, så mange som 30. Vi vet at ca. 1 800 demonstranter er såret, flere skal være arrestert og fengslet uten lov og dom, og de er torturert. Amnesty sier veldig klart at menneskerettighetssituasjon er verre nå enn under Mubaraks regime. Rettighetsklimaet er dårlig, det forverres, og mange spør seg om det er mulig å avholde frie og tillitsfulle valg allerede mandag neste uke. Den umiddelbare situasjonen er eksplosiv, og veien til en enda dypere voldsspiral og represjon er kort. Den positive utviklingen vi så på vårparten, der omveltningene var positive for de fleste, ser ut til bare å ha vært første akt i et langt større bilde, og den prosessen står nå i fare. Gitt også Egypts veldig viktige stilling i regionen – hver tredje araber er egypter, landet er stort og har en stor signaleffekt overfor andre land i regionen – er det viktig at det som skjer i Egypt, skjer på en god måte framover. Samtidig ser vi at de protestene som nå finner sted på Tahrir-plassen, er av en litt annen karakter enn de som var der i våres. Observatører mener å se at middelklassen ikke er tilstede, men at det er de mer politisk og religiøs konservative kreftene som nå har inntatt arenaen.

En ytterligere utfordring er selvfølgelig at Egypt er et samfunn med en veldig lav snittalder på 24 år, hvor omtrent 50 pst. av menneskene lever under 2 dollar om dagen, og hvor man har analfabetisme i halvparten av befolkningen. I tillegg har de sagt at de ikke ønsker noe særlig hjelp utenfra.

I denne konteksten: Hvordan vurderer utenriksministeren situasjonen i Egypt nå og hva Norge og andre land kan gjøre for å avhjelpe?


Les hele debatten