Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Om hva utenriksministeren foretar seg når det gjelder den voldsomme forverringen av situasjonen for kristne minoriteter i Midtøsten, med henvisning til økende trakassering og angrep på koptiske kristne i Egypt

Datert: 23.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg befinner meg fortsatt i Midtøsten. Det er klare tegn på at situasjonen i Egypt spesielt, etter president Mubaraks fall, har ført til en voldsom forverring av situasjonen for minoriteter generelt og for den kristne minoriteten spesielt.

I en rekke land i Midtøsten har det tradisjonelt vært en betydelig kristen minoritet. Mange av de eldste kristne kirkene befinner seg nettopp i dette området, naturlig nok, og vi er i ferd med å se en utvikling i land som Irak, Iran, det palestinske området og nå Egypt, hvor andelen av befolkningen som er kristne, går kraftig ned. De flykter fra området, eller de blir utsatt for regelrette forfølgelser og henrettelser.

I Egypt er det fra ulike kilder bekreftet at det har vært en økning i islamistenes angrep på koptiske kristne landsbyer, deres eiendommer, deres religiøse sentre, deres kirker og deres prester. Egypts id-kort-system brukes diskriminerende mot dem som ikke tilhører den godkjente muslimske trosretningen. Ekstra ille er det at de militære styrkene som skulle beskytte folk, tvert om så ut til å ta del i angrepene på de kristne tidligere i høst. Det kan være tegn på at noen av de mest intolerante islamistene, de såkalte salafistene, har en farlig innflytelse.

Dersom slike grupper vinner større makt i Egypt, kan landets religiøse minoriteter, ikke minst flere millioner koptiske kristne, bli utsatt for økende trakassering og angrep. Professor Unni Wikan, som er ekspert på Egypt, kaller det som skjer en voldsom forverring, og hun frykter en omfattende utvandring av koptiske kristne fra Egypt – dette ifølge uttalelser hun gav til Aftenposten sist søndag.

Fra Kristelig Folkepartis side har vi de siste årene tatt opp dette på flere måter med utenriksministeren, og jeg vil spørre: Hva foretar han seg når det gjelder dette?


Les hele debatten