Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om at forskningsministerens oppgave bør være å sikre forskningen, ikke legge ned det som fungerer godt, med henvisning til at Forskningsfondet og gaveforsterkningsordningen legges ned og SkatteFUNN ikke utvides

Datert: 23.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ikke overraskende har Venstre et spørsmål til forskningsministeren.

I denne sal, under de siste regjeringene, er det gjort en del djerve, flotte, langsiktige og modige vedtak som har sørget for at forskningen har blitt prioritert over tid og fått langsiktighet – fra Jon Lilletuns forskningsfond, fra kravene om rekrutteringsstillinger i forskningen og det prosentvis å tidfeste mål for hvor mye forskning vi skal ha i Norge, til Kristin Clemets gjennomføring av gaveforsterkningsordningen og det vi gjør med SkatteFUNN, som hun gjør om til en ny rettighetslov. Mye av dette har fungert godt, ja faktisk så godt at de burde ha blitt utvidet, og mange av målene er nådd.

Noen av oss ønsker virkelig å ha en egen forskningsminister som en ny del av dette, ha en egen minister som bare skal ha som oppgave å tenke ut nye ordninger for å sikre forskningen, og tenke ut nye muligheter for å sikre at vi skal satse på forskning framover. Det forskningsministeren har gjort, er å legge ned Jon Lilletuns forskningsfond, slutte å legge inn nye stipendiatstillinger, legge ned Kristin Clemets gaveforsterkningsordning og ikke utvide SkatteFUNN-systemene, som vi ser har fungert så godt.

Det jeg egentlig vil si når vi har fått en egen statsråd på feltet, er at det var ikke Venstres mål at vi skulle legge ned alt dette som sikret langsiktighet i forskningen. Vi hadde faktisk trodd at en forskningsminister skulle satse på forskning, ikke legge ned forskningen.


Les hele debatten