Muntlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt statsråden fortsatt holder fast ved målet om at 3 pst. av BNP skal brukes til å utvikle ny kunnskap

Datert: 23.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Jeg vil tilbake til forskningsministeren og stille henne et spørsmål.

Vi vet at det er viktig for et land å investere i ny kunnskap. Selv om det går bra i dag, trenger vi ny kunnskap for å kunne møte utfordringene i morgen. Vi ser også at andre land som har store økonomiske problemer, klarer å satse på forskning. Den engelske finansministeren sa da han la frem et budsjett med kutt over nesten hele linjen, at det var viktig å skjerme forskningsbudsjettet for der lå investeringene som skulle få landet ut av krisen.

De fleste land har et 3 pst.-mål, dvs. at 3 pst. av brutto nasjonalprodukt skal brukes til å utvikle ny kunnskap. Norge har også dette målet. Regjeringens Soria Moria-erklæring fra 2005 sa at dette målet skulle nås i 2010, men slik gikk det ikke. I Soria Moria II-erklæringen fra 2009 heter det at målet står fast, men det står ikke når det skal nås. Foreløpig ligger altså Norge dårligst an i Norden. Mens alle de andre nordiske landene har nådd sine mål, har Norge ikke gjort det. Vi er faktisk bare litt over halvveis til målet.

Så spørsmålet mitt til statsråden blir om hun egentlig har tro på dette målet, for hennes egen statssekretær har faktisk et par steder skrevet at det er både et meningsløst mål og et idiotisk mål. Er statsråden enig i dette, eller holder hun fremdeles fast på dette målet?


Les hele debatten