Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i anbefalingen om å si nei til å innføre tidlig ultralyd, når det man hovedsakelig kan avdekke er mistanke om at fosteret har Downs

Datert: 24.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til at helsedirektør Bjørn-Inge Larsen anbefaler Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten å si nei til å innføre tidlig ultralyd. Begrunnelsen er at det ikke er kommet frem verken helsefaglige eller helseøkonomiske begrunnelser for å innføre rutinemessig ultralyd i uke 18. Kunnskapssenteret har også tidligere slått fast at det man hovedsakelig kan avdekke er mistanke om at fosteret har Downs.

Er statsråden enig i ikke å innføre tidlig ultralyd?


Les hele debatten