Spørretimespørsmål fra Anita Orlund (A) til miljø- og utviklingsministeren

Om når utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt mellom Lillestrøm og Fetsund blir avgjort, med bakgrunn i at saken er anket til Direktoratet for naturforvaltning

Datert: 24.11.2011
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 30.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Anita Orlund (A)

Spørsmål

Anita Orlund (A): Riksveg 22 skal utvides fra to til fire felt mellom Lillestrøm og Fetsund. Vegutvidelsen er ferdig regulert og fylkesmannen har godkjent utvidelsen, men saken er anket til Direktoratet for naturforvaltning, som igjen har bedt Miljøverndepartementet om å se på saken. Saken har ligget svært lenge i departementet, og frustrasjonen lokalt øker i takt med trafikkproblemene. Miljø- og utviklingsministeren har tidligere uttalt at saken skulle avgjøres i høst.

Når vil saken bli avgjort?


Les hele debatten