Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt statsråden kan love at startlån vil bli fritatt fra kravet om økt egenkapital ved kjøp av egen bolig

Datert: 24.11.2011
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 30.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Finanstilsynet foreslår å øke egenkapitalkravet ved kjøp av egen bolig fra 10 til 15 pst. Tilsynet vil at dette også skal gjelde startlån, som gis for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Kristelig Folkeparti mener at startlån bør fritas fra kravet om økt egenkapital, fordi et skjerpet krav ville ødelegge et avgjørende boligsosialt virkemiddel i en tid med over 6 000 bostedsløse.

Kan statsråden love at startlån vil bli fritatt fra kravet om økt egenkapital ved kjøp av egen bolig?


Les hele debatten