Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt bruken av veisalt vil gå ned denne vinteren, med henvisning til at det til tross for ønske om en mer miljøvennlig praksis meldes om ukritisk salting fra mange hold

Datert: 24.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I Asker og Bærums Budstikke 17. november kommer det frem at Mesta allerede salter veiene. Mesta viser til retningslinjer laget av Statens vegvesen for sin saltpraksis. Jeg er kjent med Salt SMART-prosjektet, der hovedmålet er en redusert og mer miljøvennlig saltpraksis. I prosjektperioden ble saltbruken mer enn doblet og det meldes om ukritisk salting fra mange hold. Det er et ønske om redusert saltbruk, flere forskningsrapporter støtter dette.

Tror statsråden at bruken av veisalt vil gå ned denne vinteren?


Les hele debatten