Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om hvorfor det er uansvarlig å gi vanlige folk lån som utgjør mer enn 85 pst. av boligens verdi, når man kan gi mer enn 85 pst. til låntakere som trenger økonomisk støtte gjennom Husbanken

Datert: 24.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Finanstilsynet og regjeringen har besørget at egenkapitalkravene til låntakere skjerpes inn. Regjeringspartiene har i Innst. 2 S for 2011-2012 lagt til grunn at Finanstilsynets retningslinjer ikke fratar finansinstitusjonene muligheten til å yte lån til låntakere som også har startlån fra Husbanken, selv om dette innebærer at samlet pant utgjør mer enn 85 pst. av boligens verdi.

Hvorfor det er uansvarlig å gi mer enn 85 pst. lån til vanlige folk, men mer enn 85 pst. lån til personer som trenger økonomisk støtte?


Les hele debatten