Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren har noe å si til alle dem der ute som faktisk trodde på hans 20 dagers garanti for kreftbehandling

Datert: 30.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): For kort tid tilbake gjestet helseministeren spørretimen, og den gangen ble statsministerens 20 dagers kreftgaranti, som har vært uttalt både av statsministeren og helseministeren, gjenstand for spørsmål og avklaring – eller vel avlyst av helseministeren.

Vi forsto den gangen at garantien egentlig var ment som et politisk ønskemål uten penger eller andre virkemidler en gang i fremtiden for 80 pst. av tilfellene. Sagt på en annen måte klarte Strøm-Erichsen, uten å ta ordet «garanti» i sin munn, å garantere at garantien garantert ikke var noen garanti – men det var garantert.

Det som er det spesielle med en kreftsykdom, er jo både at tidsaspektet er veldig viktig, og at man har en del psykosomatiske spørsmål knyttet til akkurat det å få den vanskelige beskjeden. Tidsaspektet er viktig, fordi det hevdes fra flere faglige hold at kanskje så mange som 1 500 mennesker dør hvert år som følge av at de kom for sent til behandling, og det psykosomatiske i den forstand at vi alle sannsynligvis kjenner noen som har vært rammet av kreft, og vet hvordan det påvirker deres liv – ikke minst når det gjelder den tiden man venter og den tiden man er i behandling, og hva det gjør med et menneske, det at man, høyst forståelig, klynger seg til et håp om at man skal klare å komme seg gjennom, og hvor tiden er veldig viktig.

Da blir mitt spørsmål til statsministeren om han har noe å si til alle dem der ute som faktisk trodde på hans garanti.


Les hele debatten