Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til statsministeren

Om å sørge for at tidsfristene får et juridisk innhold, slik at pasienten får en rettighet til å få diagnose og behandling et annet sted hvis hans eller hennes lokale sykehus ikke er i stand til å innfri tidsfrist

Datert: 30.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): For Høyres del er vi ikke så veldig opptatt av om disse nye kravene fra regjeringen er en garanti, en anbefaling, en veileder eller en retningslinje. Men vi er veldig opptatt av at det faktisk skal fungere for norske kreftpasienter.

Dette er en faglig anbefaling fra Helsedirektoratet som statsministeren presenterte i sommer. Det er klart at det ikke er hver dag statsministeren er pressetalsmann for Helsedirektoratet når de kommer med nye faglige anbefalinger, så det må jo bety at når statsministeren velger å legge dette fram, innebærer det en klar politisk forpliktelse om at dette følges opp med et reelt innhold.

Den forrige Høyre-sentrum-regjeringen fikk endret pasientrettighetsloven slik at man fikk medisinsk fastsette individuelle tidsfrister basert på en medisinskfaglig vurdering. Denne garantien er en medisinskfaglig vurdering.

Vil statsministeren sørge for at disse tidsfristene som regjeringen nå har kommet med, blir en del av den tidsfristen som settes for hver enkelt kreftpasient, og dermed gir denne veilederen et juridisk innhold, slik at pasienten får en rettighet til å få diagnose og behandling et annet sted hvis hans eller hennes lokale sykehus ikke er i stand til å innfri denne faglig baserte anbefalingen om en tidsfrist for diagnose og behandling?


Les hele debatten