Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om endrede konjunkturer og nedgang i etterspørsel som følge av krisen i Europa, og hvorvidt regjeringen har en strategi for å hjelpe norsk næringsliv og sikre at norske arbeidsplasser ikke blir lagt ned

Datert: 14.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi ser nå dessverre stadig vekk overskrifter om at norske industribedrifter enten må permittere, si opp ansatte eller også legge ned hele eller deler av sin virksomhet. Dette skjer selvfølgelig både i lys av endrede konjunkturer, men også selvfølgelig som en følge av den krisen som vi ser rundt omkring i Europa og også andre steder i verden, som selvfølgelig gjør at etterspørselen etter en del norske produkter går ned.

I den forbindelse er det greit å kunne vise til bl.a. NHOs Økonomisk overblikk nr. 4/2011, der man viser at mange eksportbedrifter opplever fallende priser og svakere lønnsomhet. En av fire eksportbedrifter regner nå med å permittere mot bare en av ti bedrifter for et kvartal siden. I den forbindelse vil jeg stille spørsmål til statsråden om hvorvidt regjeringen nå har en strategi for å være i forkant for å hjelpe norsk næringsliv i stedet for å komme i etterkant.

Da vi så finanskrisen, bevilget Stortinget de nødvendige midlene for å komme ut av krisen, men jeg vil utfordre statsråden til å si litt om hva man nå tenker i forkant av dette for å motvirke det og for å sikre at norske arbeidsplasser ikke blir lagt ned, slik som statsråden selv har gitt uttrykk for gjennom media.

Videre vil jeg også utfordre statsråden litt på det faktum at i innstillingen til det budsjettet som skal behandles senere i dag, har man påpekt en rekke svakheter og har bl.a. også ønske om en egen industrimelding. Det har dessverre regjeringspartiene stemt ned, men kan statsråden si noe om om han er litt mer positiv til en sånn tanke, for å fokusere på dette viktige feltet?


Les hele debatten