Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt oljesektoren skal iverksette nye utslippsreduserende tiltak utover dagens CO¨2-avgift og kvotesystem, med bakgrunn i at nesten 1/3 av nasjonale utslipp kommer fra denne sektoren

Datert: 14.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har bidratt til stor verdiskaping og gitt oss enorme inntekter, noe vi alle nyter godt av. For Senterpartiet og for Kristelig Folkeparti er det viktige å bli gode forvaltere og kunne overlate kloden vår i en bedre tilstand enn slik vi selv fikk den. Det er vår ideologi.

Men olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har også en lite hyggelig bieffekt – det at nesten 1/3 av nasjonale utslipp kommer fra denne sektoren. I gjeldende klimapolitikk har vi vedtatt noen utslippsmål for hver eneste sektor. Olje- og energi-sektoren skal redusere med mellom 3–5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Det er regjeringens politikk.

I petroleumsmeldingen statsråden har presentert, viser framskrivningene at det er en økning på tre millioner. De skal ned, i forhold til gjeldende politikk, mens framskrivninger viser en økning på 3 mill. tonn. Samtidig ser vi også at statssekretær Per Rune Henriksen sier at det er dyrt og dumt å redusere klimagassutslippene i Norge, og at oljesektoren bør få fritak for nye tiltak. Ja, det danner seg et bilde av et departement som sniker seg unna egne forpliktelser, som regjering og storting har vedtatt.

Mitt spørsmål til statsråden blir da: Mener statsråden at oljesektoren skal iverksette nye tiltak utover dagens CO2-avgift og dagens kvotesystem?


Les hele debatten