Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om flytting av mulig smittet fisk med pankreassykdom fra Tustna og Hitra til sør for Hustadvika, som er et område som tidligere ikke har fått påvist PD-smitte, og hvem som tar det økonomiske ansvaret hvis andre anleggsfisk smittes

Datert: 04.01.2012
Besvart: 11.01.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg viser til svar til undertegnede på et skriftlig spørsmål nr. 523 for 2011-2012 vedrørende flytting av mulig smittet fisk med pankreassykdom, PD, fra Tustna og Hitra til sør for Hustadvika, som er et område som tidligere ikke har fått påvist PD-smitte. Statsråden velger utelukkende å se på hva som ble lagt til grunn i forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 100 for 2002-2003 om hva som er Mattilsynets fagområder.

Kan statsråden redegjøre for hvem som tar det økonomiske ansvaret hvis andre anleggsfisk smittes?


Les hele debatten