Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at funksjonshemmede mister retten til personlig assistent ved tildeling av egen bolig i bofellesskap, og hvorvidt dette er i tråd med hva Stortinget har lovet når det gjelder å rettighetsfeste BPA

Datert: 05.01.2012
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 11.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En blind dame med tilleggsfunksjonsnedsettelser fikk etter mange år oppfylt sitt ønske om egen bolig i et bofellesskap. En uventet konsekvens av å få et godt botilbud var at hun mistet retten til brukerstyrt personlig assistanse, BPA. Det betyr at hun mister muligheten til et aktivt liv som hun selv kan utforme.

Hva mener statsråden om at funksjonshemmede mister retten til BPA på dette grunnlaget, og vil tap av retten til personlig assistent ved tildeling av egen bolig være i tråd med hva Stortinget har lovet når det gjelder å rettighetsfeste BPA?


Les hele debatten