Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt helseministeren, i likhet med en av Norges fremste prostatakirurger, vil anbefale norske menn å reise til utlandet for å operere prostatakreft, med henvisning til ventetider og dårlig medisinsk utstyr

Datert: 11.01.2012
Besvart: 11.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Mitt spørsmål går til helseministeren. Og jeg kan, mens hun er på vei opp hit, berolige henne med at jeg ikke skal stille spørsmål om Bente Mikkelsens dannelsesreise til Roma, jeg skal derimot komme inn på feltet kreft og prostatakreft.

Det var mange som reagerte da jeg i november lot barten gro, som en del av Movember-aksjonen. Jeg må ærlig innrømme at estetikken var ikke på sitt beste, vakkert var det ikke, men det var heller ikke det viktigste. I så måte kan man jo finne trøst i at enkelte hotelleiere i den senere tid har gått i samme bartefella. Det som imidlertid var viktig med Movember-aksjonen, var å fokusere på prostatakreft.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn, og det er dessverre også slik at Norge topper statistikken for antall prostatatilfeller samt dødelighet knyttet til denne sykdommen.

I Dagens Næringsliv den 7. januar tar en av Norges fremste prostatakirurger bladet fra munnen og sier følgende:

«Jeg hadde dratt til utlandet for å operere prostatakreft, hvis jeg hadde hatt ressursene.»

Dette begrunner han på følgende måte:

«Det er kortere ventetider, man får ofte det nyeste utstyret, de mest erfarne kirurgene.»

Han refererer til for dårlig medisinsk utstyr samt mangelen på bruk av private som et åpenbart problem i Norge.

Vi har hatt et år da kreftbehandling, ventetider og garantier har vært gjenstand for stor debatt. Det er helt opplagt at regjeringen snart må gjøre noe, og ikke bare prate.

Så mitt spørsmål til helseministeren blir følgende: Vil helseministeren, i likhet med en av Norges fremste prostatakirurger, anbefale norske menn å reise til utlandet?


Les hele debatten